Eindelijk weer handbal

Nu het jaar 2014 bijna voorbij is, is daarmee tegelijkertijd ook bijna een einde aan mijn revalidatieperiode gekomen. Achteraf kan ik zeggen dat de 7 maanden die ik er nu op heb zitten best snel voorbij zijn gegaan, maar aan de andere kant kan ik me de operatie ook nog herinneren als de dag van gister.. Maar goed, het is (nog) geen tijd om echt terug te blikken op afgelopen jaar πŸ˜‰ Dat komt over een aantal weken wel.

De afgelopen weken zijn enorm druk geweest. Ik ben eind november een weekje naar Nederland geweest en daarna is het voor mij echt begonnen. Dat wil zeggen: vanaf toen heb ik bijna alle trainingen volledig met de groep mee gedaan. Veel meiden zijn nu naar het EK waardoor we nu met een klein groepje trainen. Daardoor hebben we een soort van tweede voorbereiding met zware krachttraining, veel hardlopen en andere fysieke programma’s. Heel goed natuurlijk, maar ik doe dit al maanden. Ik geniet dus van elk momentje dat we in de hal zijn om te handballen.

In mijn laatste bericht schreef ikΒ dat ik bijna met contact mocht trainen. Afgelopen maandag ben ik dan ook begonnen met 1-1. Dat ging eigenlijk erg goed, waardoor ik meteen door ben gegaan met 2 tegen 2. Echt angst heb ik niet, het voelt meer nog onwennig. Maar het is fijn om weer echt te handballen. Gister heb ik dan ook 4-4 mee gedaan en zo wordt alles mooi uitgebouwd πŸ™‚

In de afgelopen weken heb ik vooral maximale kracht gedaan. Squatten met 100 kg en dan maar 3 herhalingen. Het programma bestond dan maar uit 4/5 oefeningen, maar met zoveel mogelijk gewicht. Squatten; tweebenig, single legs en zijwaarts + deadlifts. Daarnaast heb ik veel aan mijn sprongkracht gewerkt, o.a. met de trx (filmpje staat hieronder). Ik merk echt dat ik veel kracht heb, nu nog weer de snelheid in het veld.

De komende weken zal de focus volledig gericht zijn op het handbal. Ik ben enorm blij dat ik op dit punt ben beland, want hier heb ik maanden echt naar uitgekeken. Toch is de revalidatie nog niet ten einde en zal ik minimaal 3 keer in de week kracht training blijven doen. En ik blijf natuurlijk updaten hoe het gaat. Nu eerst het EK volgen en hopen dat Nederland zo ver mogelijk komt! Ik heb er vertrouwen in πŸ™‚


Finally handball again

Now that the year 2014 is almost over, also my recovery process has come to an end. Now I can say that the past 7 months were over pretty quick, but on the other side: I also remember like it was yesterday that I had the surgery.. Anyway, it’s not yet time to look back at the year 2014 πŸ˜‰ I’ll do that in a few weeks.

The last few weeks were quite busy. The end of november I went to Holland for a week and after coming back in Baia Mare it all really started for me. Which means I did the same program as the rest of the team. A lot of girls are now to the European Championhips, so we are only training with a small group. Therefore we’re doing a second preparation with a lot of strength training, running and other physical programs. Very good off course, but I’ve been doing that every day for the last few months. So I’m enjoying every single moment we’re in the hall playing some handball.

In the last post I wrote that I would start with contact on the training very soon. So last monday it was time to start with that. First I did some one against one on training. One in defense and I was in attack. That all went quite okay, so I immediately went on with 2 against 2. I don’t feel like I’m afraid, it’s more feeling a little bit strange because I haven’t done it in such long time. But it’s great to play handball again. Yesterday I did some 4 against 4, so I’m improving every day πŸ™‚

The last few weeks I mostly did maximal strength regarding the physical training. Doing squats with 100 kg and then only 3 repetitions. The program only had 4/5 exercises, but with as many weight as possible. Squats: two legs, single legs and to the side and some deadlifts. Besides that I worked on my jumping skills with the TRX (the video is at the end of this post). I really can feel that my legs are strong, now I need also the speed in the field.

The next weeks my focus will mainly be on handball. I’m so happy that I finally reached this point, because I’ve been waiting for this for months! Nevertheless the recovery is still not over, because I will keep doing strength training minimal 3 times a week. And off course I will keep you updated about the whole process. Now first I will watch the European Championships and hope that Holland will come as far as possible in the tournament. I’m confidence that they will! πŸ™‚

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *